Các nhóm hành vi cấm trong kinh doanh Bất động sản

15/12/2023 17:36 Chiều

Chi tiết những hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh Bất động sản (BĐS) theo luật mới vừa được quốc hội thông qua bao gồm huy động, chiếm dụng vốn trái phép; sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân và tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích theo cam kết.

những quy định cấm trong kinh doanh bđs

Ngoài các quy định bị cấm trong kinh doanh bất động sản còn có các hình thức và mức xử phạt.

NHỮNG HÀNH VI BỊ CẤM TRONG KINH DOANH BĐS

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn vào một bất động sản nào đó với mục đích là để sinh lợi nhuận. Theo đó, các hành vi bị cấm trong kinh doanh bất động sản bao gồm huy động, chiếm dụng vốn trái phép; sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân và tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích theo cam kết.

Dưới đây là 8 nhóm hành vi vị phạm bị cấm cùng mức phạt chế tế theo quy định pháp luật.

Kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định của luật này.

Đối với hành vi kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định thì Chủ thể thực hiện hành vi có thể bị phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 57 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.

Ngoài ra, Chủ thể thực hiện hành vi còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản đến 12 tháng.

Chủ thể thực hiện hành vi còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (áp dụng đối với trường hợp dự án chưa thực hiện hoặc đang thực hiện) là buộc hủy dự án đầu tư xây dựng công trình.

Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh.

Đối với hành vi lập hoặc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Chủ thể thực hiện hành vi có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.

Ngoài ra, Chủ thể thực hiện hành vi còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (áp dụng đối với trường hợp dự án chưa thực hiện hoặc đang thực hiện) là buộc hủy dự án đầu tư xây dựng công trình.

Với hành vi này doanh nghiệp kinh doanh bất động sản sẽ bị xử lý theo pháp luật về thuế, pháp luật thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, hóa đơn, chứng từ,…

Không công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Hành vi không công khai, công khai không đầy đủ hoặc không đúng các nội dung về dự án bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định thì Chủ thể thực hiện hành vi có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 (Điểm b Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP). Bên cạnh đó, Chủ thể thực hiện hành vi còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc công khai đầy đủ, chính xác nội dung thông tin về bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo đúng quy định.

Gian lận, lừa dối, lừa đảo trong kinh doanh bất động sản.

Chủ đầu tư có hành vi gian lận, lừa dối trong kinh doanh bất động sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể,

Tại Điều 198 Bộ Luật hình sự 2015 quy định về Tội lừa dối khách hàng: “Người nào trong việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà cân, đong, đo, đếm, tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác…” Theo đó, Chủ đầu tư có thể bị truy cứu trách nhiệm với hình phạt cao nhất là bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Ngoài ra, chủ đầu tư còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Hoặc Điều 174 Bộ Luật hình sự 2015 quy định về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: “Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác..” Theo đó, Chủ đầu tư có thể bị truy cứu trách nhiệm với hình phạt cao nhất là bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, Chủ đầu tư còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Chiếm dụng vốn trái phép

Chủ đầu tư huy động hoặc chiếm dụng vốn trái phép; sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân hoặc tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, cụ thể:

Tại điểm đ khoản 4 Điều 57 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định đối với hành vi này Chủ thể thực hiện hành vi có thể bị phạt tiền từ 270.000.000 đồng đến 300.000.000. Ngoài ra, Chủ thể thực hiện hành vi còn buộc thực hiện đúng quy định hoặc đúng cam kết, buộc bồi thường thiệt hại (nếu có) cho bên mua, bên thuê mua.

Bên cạnh đó, trong trường hợp Chủ đầu tư chiếm dụng vốn trái phép có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của người khác còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự như về Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Điều 175 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Với hành vi doanh nghiệp kinh doanh bất động sản sẽ bị xử lý theo pháp luật về thuế, pháp luật thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, hóa đơn, chứng từ,…

Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, sử dụng chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không đúng quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản.

Đối với hành vi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định; Hành vi tẩy xóa, sửa chữa, cho mượn, cho thuê hoặc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động liên quan đến môi giới bất động sản thì Chủ thể thực hiện hành vi có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Chủ thể thực hiện hành vi còn buộc phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề.

Hành vi sử dụng chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định thì Chủ đầu tư có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 58 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.

Thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí và các khoản tiền liên quan đến kinh doanh bất động sản trái quy định của pháp luật.

Đối với hành vi thu các loại phí liên quan đến chuyển nhượng bất động sản không đúng quy định thì chủ đầu tư có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng (Điểm đ Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP).

Hành vi thu các loại phí kinh doanh dịch vụ bất động sản mà pháp luật không quy định thì chủ đầu tư có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng (Điểm đ khoản 2 Điều 58 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP).

Ngoài ra, Chủ thể thực hiện hành vi còn buộc phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính.

TN

Mọi thông tin liên hệ hoặc cần cung cấp vui lòng liên hệ Email: bdshotrothongtin@gmail.com


TIN TỨC LIÊN QUAN:

Quy định trình tự, thủ tục đăng ký thuê, mua Nhà ở Xã hội

Gọi điện thoại, nhắn tin quảng cáo sai quy định sẽ bị phạt tới 100 triệu

Ảnh hưởng từ việc cấm gọi điện quảng cáo bán hàng như thế nào?

Quy định bảo hành nhà ở riêng lẻ và chung cư

Cung cấp thông tin quy hoạch, cấp GPXD trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Những loại giấy tờ cần thiết để được mua nhà ở xã hội

Trục lợi từ chính sách nhà ở xã hội và giải pháp

Pháp lý căn hộ Condotel: Công nhận & cấp quyền sở hữu

 

Đăng bởi: | Ngày cập nhật:

Xem thêm

 • Tổ hợp căn hộ Libera Nha Trang

  Căn hộ nghỉ dưỡng biển Libera Nha Trang

  Libera Nha Trang nằm Trên trục đường Trần Phú & Trần Phú (kéo dài) sở hữu bãi biển riêng … tại thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Một sản phẩm Bất động sản được đánh giá là hiếm có mang tư duy sáng tạo lần đầu xuất hiện với sự hợp tác của […]

 • Eaton Park Gamuda Land An Phú, Thủ Đức, Hồ chí minh

  Căn hộ Eaton Park Gamuda Land đường Mai Chí Thọ, TP.HCM

  Eaton Park là dự án căn hộ và Shophouse do Gamuda Land phát triển trên đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP. Thủ Đức (HCM) đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nhà ở và tiện ích cho cộng đồng cư dân nơi đây. Khu căn hộ Eaton Park được đánh giá cao nhờ […]

 • Bất động sản Big Four

  Big Four: Công ty Đầu tư và Tư vấn Bất Động Sản

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Chiến Lược Bất Động Sản Big Four định hướng tập trung phát triển các sản phẩm BĐS có tiềm năng, giá trị sử dụng cao tại các khu đô thị tỉnh trên cả nước. GIỚI THIỆU VỀ BIG FOUR Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và […]

 • Dự án Nhà ở xã hội Vinhomes Happy home Tràng Cát

  Dự án Nhà ở xã hội Vinhomes Tràng Cát, TP. Hải Phòng

  Dự án Nhà ở xã hội Vinhomes Happy Home Tràng Cát, TP. Hải Phòng có diện tích khoảng 11 ha với 27 block nhà chung cư (20 block cao 7 tầng, 7 block cao 9 tầng) với hơn 4.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho gần 10.000 người; khu nhà ở […]

 • Công ty CP Vinhomes ra mắt phòng kinh doanh bán lẻ Vinhomes

  Phòng kinh doanh bán lẻ Bất động sản Vinhomes

  Công ty CP Vinhomes thuộc tập đoàn Vingroup ra mắt phòng kinh doanh bán lẻ Vinhomes – Bộ phận kinh doanh Inhouse bổ sung hệ thống phân phối tự doanh, trực tiếp kinh doanh và phân phối BĐS song song với hệ thống đại lý hiện có trên toàn quốc đồng thời tiến hành chiến […]

 • tập đoàn Marriott International

  Marriott International: Hệ thống thương hiệu khách sạn toàn cầu

  Marriott International là thương hiệu khách sạn lớn nhất thế giới hiện nay với 30 thương hiệu, với số lượng hơn 7.000 khách sạn, resort trải rộng khắp các châu lục cùng với các khu dân cư hàng hiệu Brand Residence. Tiêu biểu như các thương hiệu: The Luxury Collection, W Hotels, Edition Hotels, Westin […]

 • shophouse vinhomes grand park

  Nhà phố thương mại Shophouse Vinhomes Grand Park

  Loại hình sản phẩm Boutique biệt thự, nhà phố thương mại Shophouse & Shop Vinhomes Grand Park tại các phân khu căn hộ cao tầng The Rainbow, The Origami, The Beverly & Solari và khu nhà ở thấp tầng The Manhattan & Manhattan Glory mang lại cho các nhà đầu tư tiềm năng sinh lời […]