Đăng ký thẻ cư dân Vinhomes trên VinID dễ dàng với 6 bước đơn giản

Dễ dàng đăng ký thẻ cư dân Vinhomes trên VinID với 6 bước đơn giản để sử dụng tiện ích cư dân thuận tiện không chỉ bên trong tòa nhà mà còn cả hệ sinh thái Vingroup. Thẻ cư dân Vinhomes là thông tin xác nhận sở hữu một căn hộ trong các dự án … Đọc tiếp Đăng ký thẻ cư dân Vinhomes trên VinID dễ dàng với 6 bước đơn giản