Giới thiệu Kita Group – Tập đoàn đầu tư & phát triển BĐS Việt Nam

Kita Group là tập đoàn đầu tư & phát triển Bất động sản tại Việt Nam bao gồm 4 công ty thành viên gồm: Kita Land, Kita Cons, Kita Invest, Kita Link. Tập đoàn Kita Group được thành lập từ năm 2014 với 4 công ty thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực, gồm: Kita Land (Quản lý tài sản, … Đọc tiếp Giới thiệu Kita Group – Tập đoàn đầu tư & phát triển BĐS Việt Nam