Sa bàn quy hoạch thành phố Thủ Đức – Đô thị phía Đông TP.HCM

Sa bàn ý tưởng quy hoạch thành phố Thủ Đức – đô thị tương tác cao phía đông TP.HCM trong tương lai với 6 khu vực hạt nhân quan trọng thu hút nhiều đại biểu tham quan. Trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ TP.HCM, triển lãm sự phát triển công nghệ và kỹ thuật của … Đọc tiếp Sa bàn quy hoạch thành phố Thủ Đức – Đô thị phía Đông TP.HCM