Suối Tiên Group sở hữu những dự án bất động sản quy mô hàng trăm ha

Suối Tiên Group hiện đang sở hữu những dự án bất động sản quy mô hàng trăm ha như Khu du lịch Suối Tiên, Khu du lịch Sơn Tiên, Khu đô thị du lịch Nhơn Phước Angel Island… Đầu tiên là khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên (105 hecta ) tại Quận 9 được xem là biểu … Đọc tiếp Suối Tiên Group sở hữu những dự án bất động sản quy mô hàng trăm ha