AEON MALL

AEON MALL BẮC NINH

AEON MALL đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại cấp vùng tại Bắc Ninh

AEON MALL Bắc Ninh là tâm thương mại quy mô cấp vùng, có tổng vốn đầu tư khoảng 190 triệu USD và chính thức đi vào triển khai vào năm 2022. Sáng 26/3, UBND tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ […]

DMCA.com Protection Status