AVLand Group

AVLand Group

AVLand Group – Tầm nhìn và sứ mệnh phát triển thương hiệu đột phá

AVLand Group với tầm nhìn và sứ mệnh phát triển thương hiệu đột phá trong lĩnh vực bất động sản với hệ thống công ty thành viên: AV Land, AV Homes, Indu land, AVLand Invest, AV Star,… AVLand Group – Tầm nhìn & phát triển AVLand Group tiền thân là Công ty Cổ phần bất động sản AVLand Việt Nam (AV […]