Casino

Casino Hòn Tre, Nha Trang

Đề xuất xây thêm Casino tại Vinpearl Hòn Tre, tỉnh Khánh Hòa

Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Thủ tướng báo cáo chủ trương xây dựng Casino khoảng 50.000 tỷ đồng (2,24 tỷ USD) tại Vinpearl đảo Hòn Tre, tỉnh Khánh Hòa. Casino Hòn Tre có vốn đầu tư khoảng 50.000 tỷ đồng (2,24 tỷ USD), trong đó vốn góp của nhà đầu tư – […]

DMCA.com Protection Status