Quảng Ngãi

thu hồi loạt dự án của Vingroup, FLC, T&T, Đất Xanh,...

Quảng Ngãi thu hồi loạt dự án Vingroup, FLC, T&T, Đất Xanh,…

Quảng Ngãi yêu cầu, chấm dứt lập hiệu lực đề xuất đầu tư đối với 296 dự án trên địa bàn tỉnh, trong đó có các dự án của tập đoàn Vingroup, FLC, T&T, Đất Xanh Miền Trung,… Công văn số 6601, ban hành ngày 31/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chấm dứt hiệu lực […]