Thành phố Thủ Đức trực thuộc TP.HCM gồm Quận 2, 9 và Thủ Đức

Thành phố Thủ Đức gồm 3 Quận 2, 9 và Thủ Đức được hợp nhất với 6 khu vực chức năng sẽ là thành phố sáng tạo phía Đông trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị lần thứ 43, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X diễn ra ngày 24-7/2020, đồng … Đọc tiếp Thành phố Thủ Đức trực thuộc TP.HCM gồm Quận 2, 9 và Thủ Đức