Vingroup lập quy hoạch 2 dự án Bắc và Nam Tân Uyên – Bình Dương

Tập đoàn Vingroup lập quy hoạch đầu tư 2 dự án khu đô thị Vinhomes gần 1.000 ha gồm khu đất dự án 600 ha tại TT.Tân Thành, Bắc Tân Uyên và 362 ha tại Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Vingroup lập quy hoạch 2 dự án tại Bình Dương UBND Bình Dương chấp … Đọc tiếp Vingroup lập quy hoạch 2 dự án Bắc và Nam Tân Uyên – Bình Dương