Biến chuyển mới tại các lô đất dự án Ba Son, Quận 1

Những biến chuyển mới tại các lô đất tại dự án Ba Son, số 02 Tôn Đức Thắng, Quận 1 với việc sáp nhập, chuyển nhượng, thay đổi tên pháp nhân chủ sở hữu cũng như sự rút lui của Alpha King… Khu đất Ba Son có tổng diện tích 25,29 ha được quy hoạch … Đọc tiếp Biến chuyển mới tại các lô đất dự án Ba Son, Quận 1